Thyholm kirkecenter

Thyholm Kirkecenter – modernisering.

Karakterfuld kirkecenter med utidssvarende indretning

Det eksisterende kirkecenter bærer præg af en tid, hvor køkkenhjælpere brugte en anden indgang end brugerene af salene. Indfrastrukturen i bygningen er således delt af de to sale hvilket er en udfordring for en mere nutidig udnyttelse af bygningen. Målet med til- og ombygningen er at skabe en fleksibel og overskuelig logistik i bygningen og skabe plads til et nyt præstekontor.

At ryste posen og udnytte mulighederne

Løsningen blev at ændre funktionen af den lille sal til nyt præstekontor og en ny gennemgående hall der forbinder alle husets funktioner. Herved skabes rum for en naturlig bevægelse gennem bygningen hvor de forskellige funktioner kan fungere sammen og hver for sig. En ny sal tilbygges det eksisterende kirkecenter som en vinkel til den store sal, hvor to nye mobilvægge giver mulighed for en god forbindelse mellem salene. Salene kan således udnyttes i forskellige udformninger med rumstørrelser fra ca. 50 m² til et samlet areal på ca. 210 m².

Et nyt handicaptoilet og ny elevator sikrer at alle har adgang til at bruge Thyholm kirkecenter.

Arkitektkonkurrence

Hvidbjerg menighedsråd stillede opgaven om en renovering af den eksisterende karakteristiske bygning til flere arkitekter – og valgte vores som den bedste løsning på opgaven.

Efterfølgende har et nyt menighedsråd dog valgt at nedrive den eksisterende bygning, og opføre et nyt kirkehus, hvorfor projektet ikke er realiseret.

Omfanget af det viste projekt: Renovering af ca. 480 m² og tilbygning på 82 m²

FACTS:
Type:
Nyindretning og tilbygning
Bygherre:
Hvidbjerg menighedsråd
Sted:
Hvidbjerg, Thyholm
Størrelse:
Nyt 82 m² + renovering af 480 m²
Opført:
2015 ?
Thyholm kirkecenter eksisterende facade
Thyholm kirkecenter glasgang
Thyholm kirkecenter
Thyholm kirkecenter eksisterende
Thyholm kirkecenter perspektiv
Thyholm kirkecenter tilbygning
3D 1 salsplan
3D stueplan
Thyholm kirkecenter skitse

ØNSKER DU NOGET TILSVARENDE?

Book et uforpligtende møde her eller ring til os på 9785 0833