Morgenstemning

Hvad koster det at bygge?

Priser varierer meget i forhold til hvad det er for et hus der skal bygges, hvor det bygges og hvornår det bygges (da priserne varierer over tid) så nedenstående er en grov guide der ikke må tages alt for bogstaveligt. Når vi har haft en snak om jeres byggeri, vil vi bedre kunne estimere hvilket niveau der er et realistisk udgangspunkt for jer.

Et “almindeligt” arkitekttegnet hus kan man typisk regne med priser fra 17.500-20.000 kr./m².

Hvis der er terrænspring på grunden eller man ønsker en lavenergibolig eller andet særligt vil priserne typisk starte omkring 20.000-28.000 kr./m² inkl. moms.

Aktuelle priser

Priserne udvikler sig – og i sidste ende afhænger de af hvad den enkelte entreprenør tilbyder at bygge det konkrete projekt for. Ovenstående er tommelfingerregler, som ikke nødvendigvis opdateres med den aktuelle prisudvikling.

Juli 2023: Prisindekset for boligbyggeri har haft gennem en tid haft større udsving end normalt, så kontakt os for en dialog omkring et estimat på et aktuelt prisniveau for jeres projekt.

Kan det betale sig at importere en Vestjysk håndværker?

Der kan være store regionale forskelle på hvad det koster at opføre et hus – det er dyrere i hovedstaden mens vi her i Vestjylland har lavere priser. Prisforskellen kan betyde at det nogle gange kan betale sig at “importere” en vestjysk entreprenør til at opføre en bolig i områder hvor der generelt bygges til en højere m² pris.

Møller Nielsens Tegnestue formidler gerne kontakten til Vestjyske entreprenører, som vi kender for god kvalitet og rimelige priser – og hjælper med at vurdere om det kan betale sig:

  • Hvad koster det at bygge i jeres område?
  • Hvor meget kan spares med en vestjysk håndværker?
  • Hvor meget vægter ekstra transport?

Eksklusive villaer

I de helt eksklusive huse er det ikke usædvanligt at se kvadratmeterpriser på 30-40.000 kr. og derover. Her vil man ofte få meget for pengene og høj kvalitet ved at vælge en dygtig Vestjysk entreprenør.

Prisoptimerede byggerier

Det kan lade sig gøre at bygge til lavere priser – helt enkle enfamiliehuse eller tæt lav byggeri kan måske opføres til omkring 16.500 kr./m² – men det afhænger meget af huset og prisudviklingen.

I et forsøgsprojekt for Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi, har vi i 2013-2014 tegnet et passivhus, hvor råhuset opføres til en meget lav kvadratmeterpris. Projektet var i høj grad optimeret i forhold til at nå den meget lave pris for et passivhus og vi medvirker gerne til også at optimere økonomien – et lidt mindre hus med en højere m² pris vil være en bedre og mere realistisk løsning for de fleste.

Medbyg eller planlagte tilbygninger

Omkostningerne til byggeriet kan reduceres ved selv at male, lægge gulve etc. Omfanget er forskellig fra sag til sag og afhænger af jeres tid og evner.

Det er også en mulighed at udskyde en del af byggeriet, ved fra starten at planlægge og forberede til en tilbygning. Det giver mulighed for at bygge drømmehuset, selvom økonomien ikke helt er tilstrækkelig i første omgang.

Byg mindre men bedre

Et godt råd er dog at kigge på kvaliteten og funktionaliteten frem for størrelsen og m² prisen – en mindre, men velindrettet, bolig i god kvalitet vil ofte være den bedste og mest funktionelle løsning.

Både i de dyre og billige huse vil Arkitekten sikre, at I får mest muligt for pengene – et arkitekttegnet hus vil være bedre udnyttet og gennemtænkt og dermed mere værd:

  • i den daglige glæde ved at bruge huset
  • ved lavere omkostninger til energi/vedligehold
  • i en økonomisk vurdering fra bank/realkreditinstitut
  • som en højere gensalgsværdi hos ejendomsmægleren

Tilpasning af projekt undervejs i processen

I løbet af processen vil vi løbende forsøge at tilpasse projektet til jeres budgetudgangspunkt. I første omgang tegnes måske et skitseforslag der sigter efter drømmen, hvor prisen måske viser sig at være højere end budgettet.

Efterhånden som projektet udvikles, vil vi kunne beregne overslagspriser for det aktuelle projekt (eller tage en dialog med entreprenører omkring et prisniveau) og på den måde få et mere præcist estimat på hvad projektet koster. Om nødvendigt kan tegningerne, materialevalg m.v. tilpasses så vi rammer tættere på budgetudgangspunktet og i et udbudsmateriale kan der indbygges optioner så det også efter licitationen er muligt at tilpasse projektøkonomien i dialog med den billigste entreprenør.

At finde balancen mellem drømme og økonomi er kompleks i de mange valg der er i en byggeproces. Her kan vi dog som jeres rådgiver hjælpe så I får mest muligt for de penge der investeres i et nyt hus, så I kommer så tæt på drømmehuset som muligt inde for jeres budget.