Oddesundtaarnet

Oddesundtårnet

Som nabo til Oddesundbroen og kun 40 m fra fjorden rejser et 12,5 m højt tårn i cortenstål sig som et fyrtårn for formidling af kultur, natur, geologi og kunst i Oddesund.

Tårnet står med det rustrøde stål og udsigtsniveauet med en etagehøje krumme glasfacade som et landmark der opleves fra stor afstand – mens udstillingen og udsigten peger ud i området og bliver en indgang til oplevelser lokalt og i hele Geopark Vestjylland (UNESCO) og Struer kommune.

Oddesundtårnet er blevet blandt Struer kommunes mest besøgte turistattraktion og er et yndet udflugtsmål både for lokale og tilrejsende. Dagbladet Holstebro Struer skriver i en artikel 12.12.2023 “Vildt besøgstal gør lokalt tårn til Nordvestjyllands største turistattraktion…” med et estimeret besøgstal på 120.000 årlige gæster.

Arkitektur, kunst og formidling som et samlet koncept

Udstillingen er udformet i tæt dialog med lokale ildsjæle. Formidlingskonsulent Jens Muff Hansen (Naturplan) har indsamlet deres historier, fakta, fysiske objekter og oplevelser, og sammen med os udformet et samlet formidlingskoncept, integreret i tårnets arkitektur.

Formidlingen udfordres og underbygges med figurer og udskæringer skabt på baggrund af skitser udformet af kunstneren Brit Fage – ligeledes som en indbygget del af arkitekturen.

Møller Nielsens Tegnestue har været totalrådgiver på opgaven, inklusiv ansvar for formidling og kunst. Dette har givet mulighed for en spændende proces hvor kunstnerisk frihed og faktabaseret vidensformidling mødes og udstilles i oplevelsesrige rum med arkitekturen som ramme.

Klima…

Placeringen og de ydre begrænsning var på forhånd fastlagt i en helhedsplan for området. Med den meget kystnære placering følger en række udfordringer og begrænsninger.

Klimaet er en væsentlig faktor. Tårnet har fjorden i umiddelbar nærhed i 270 graders kompasretning og en direkte vindforbindelse til Vesterhavet. Dette stiller store krav til især tekniske installationer som skærme, belysning og elevator.

Det er ikke tilfældigt at BaneDanmark har testmaster ved siden af tårnet, hvor de oplever at materialer nedbrydes hurtigere en stort set alle andre steder i landet.

….og kystbeskyttelseslinje

Der er givet en dispensation for byggeri inden for kystbeskyttelseslinjen. Dette med stramme bestemmelser for størrelse og udseende, så der er kun lige plads til elevatorer, gangarealer og opfyldelse af tilgængelighedskrav. Udstillingen skal derfor integreres på de tilgængelige overflader og i de mellemrum som opstår mellem det firkantede elevatortårn og tårnets runde form.

Samtidig gives der ikke mulighed for at hæve tårnet over naturligt terræn – og med krav om niveaufri adgang ligger gulvet i kote 1.85. Dette betyder at der ved stormflod er betydelig risiko for oversvømmelse. For at imødegå dette, er der i tårnet indbygget en klimasikring op til kote 2.40, der dog forudsætter at der sættes en plade og sandsække foran døren.

I tårnet er alle tekniske installationer hævet og der er lavet afløb og pumpe så evt. indtrængende vand giver færrest muligt gener.

Etagehøjt krumt facadeglas – og andre ‘detaljer’

Et 12,5 m højt tårn i cortenstål med en udsigtsetage hvor facaden udelukkende består af krumt glas kræver en række unikke løsninger udviklet til netop denne opgave. Mødet mellem trappen og det krumme glas, den udkragende udsigtsplatform og den indbyggede cykelpumpeholder er eksempler på udfordringer der skulle løses og designes.

Engagerede håndværkere

En del af detaljerne er dog løst i dialog med de engagerede håndværkere – især smedene ved Struer Kleinsmedie har tydeligvist brændt for opgaven og bidraget med ideer og input til løsninger når vi bad om at få en gylden ål eller gris udskåret i cortenstål. På stort set alle håndværkerne har man kunne mærke at opgaven var noget særligt – hvilket kan ses og mærkes i tårnet.

Oplevelsen

Allerede fra afstand er tårnet markant – den høje cortenstålscylinder med et bånd af krumt glas fortæller at her sker noget specielt. Gennem glasset anes skestorken og på toppen fortæller Limgrimsgrisen om Limfjorden opståen (omend geologerne ikke er helt enige).

Inde i tårnet fremhæver cortenstålen udstillingen – især hvor udskæringer og figurer blander sig med arkitekturen. Som kontrast til de intense rustrøde rum åbner tårnet sig i 360° mod udsigten som et lyst og mildt rum i glasetagen og med direkte kontakt til vind og vejr på toppen af tårnet.

Udstillingen kan opleves som stemningsskabende billeder på vej mod udsigtspunkterne – eller man kan fordybe sig i de mange emner og bl.a. læse om Skawmanden, skestorke og søpindsvin. Skærme i tårnet giver adgang til aktuelle vejrdata, film fra droneflyvninger og dykninger og mulighed for at se mere om lokale engagementer, Geopark Vestjylland og Struer kommune/Lydens By.

Tårnet er åben for besøg i dagtimerne – og vi kan anbefale at kigge forbi.

Bidragsydere

Struer kommune er bygherre og største bidragsyder på projektet, som også er støttet af Friluftsrådet, LAG Struer-Holstebro, Louis-Hansen Fonden, Færchfonden og Geopark Vestjylland.

De mange frivillige er årsagen til at tårnet er blevet en realitet og har biddraget med viden, engagement og fysiske objekter. Geopark Vestjylland og Struer Museum har hjulpet med at udforme og kvalitetssikre formidlingen.

FACTS:
Type:
Museum
Bygherre:
Struer Kommune
Sted:
Oddesund Nord
Størrelse:
100 m²
Opført:
2018
Oddesundtaarnet
Oddesundtaarnet_1
Oddesundtårnet
Limgrim
Formidlingskonsulent
Oddesundtaarnet_2
Den gyldne ål
Hornfisk ved Oddesund
Oddesundtårnet
Udsigt
Figur i cortenstål
Oddesundtårnet
Oddesundtaarnet_3
Tårnfalk og andre fugle
Niche
Udsigt over Oddesundbroen
Oddesundtårnet
Montage
Niche i Oddesundtårnet
Oddesundtaarnet

ØNSKER DU NOGET TILSVARENDE?

Book et uforpligtende møde her eller ring til os på 9785 0833