Skifertag_med_solceller

Mulighedernes hus – Lavenergi i Vestervig

Thisted kommune ønskede at demonstrere at man kan bygge billig lavenergibyggeri som kan tiltrække liberal erhverv i lansbymiljø.

Projektet omfatter etablering af en lavenergi i en bygning med 2 erhvervs/bolig lejemål, opfyldende Bygningsreglementets 2020 energikrav opført til en lav pris.

Projektet har flere formål, men de vigtigste succeskriterier er:

  •  Opfyldelse af BR 10 lavenergi – og indeklima krav til byggeri i 2020
  • Multifunktionalitet for at sikre lang levetid
  • En lav m2 pris, så det sandsynliggøres at 2020 kan være realistisk og attraktivt.

Multifunktionalitet

De 2 lejemål udformes og indrettes multifunktionelt, så de kan benyttes såvel til bolig som til erhverv (f. eks. frisørsalon, butik, kontor), for at sikre en lang funktionstid/ lang levetid.

Modelhuset er udformet, så der er mulighed for senere at udføre udnyttet tagetage. Dette er forberedt i såvel konstruktioner som i placering af tæthedsmembraner, så etablering af etagedæk m.v. kan ske uden at gennembryde membraner. Der er endvidere ført tomrør frem til kommende installationsetablering.

Modelhusets lejemål er 77 m2 i stueplan og 62 m2 af tagetage er udnyttelig. Der kan tilbygges 35 m2 i stueplan og evt. med tagterrasse eller med 28 m2 udnyttelig tagetage. Der er således også en stor arealvariabilitet fra 77 m2 til 202 m2.

Materialer og konstruktion:

Sokkelen er en isoleret leca dobbeltsokkel. Terrændæk er betondæk på isolering med høj isoleringsevne for at reducere sandpudeopbygning.Formur og bagmur opføres i porebeton produceret lokalt, hvilket giver et mindre energiforbrug. Isoleringen i facaden er mineraluldsisolering med lav lambdaværdi for at reducere murstykkelsen. Husets facader pudses udvendigt, hvilket er typiske i gadebilledet.
Taget er med sort naturskiffer med integrerede nedbyggede solceller. Taget isoleres med lambda 34 mineraluld.

Begrænset miljøbelastning

Der anvendes brugbare og driftssikre konstruktioner og anlæg med bedste miljøklassifikation. Miljøbelastningsaftrykket minimeres i Mulighedernes Hus ved at opføre en bygning med stor  fleksibilitet, holdbarhed og lang levetid udført i materialer der ikke er miljøbelastende som affald.

Omtaler

Projektet er omtalt i flere dagblade m.v.

 

 

 

 

FACTS:
Type:
2020 lavenergi
Bygherre:
Thisted kommune
Sted:
Vestervig
Størrelse:
2 stk. a 77-202 m²
Pris pr. m²:
8-10.000 kr. + moms
Energi:
2020
Opført:
2014
Skifertag_med_solceller
mulighedernes_hus
Reflektion_af_facadeudtryk
skifertag-solceller
solceller
facade
skifertag
Facadedetaljer
Facadefremspring
gadeforløb
gavl
Havefacade
indbyggede_solceller
mulighedernes-hus
solceller-i-skifertag
Perspektiv mulighedernes hus
Fotomontage
Integrerede solceller
Isolering
Mulighedernes hus 3d detalje
Mulighedernes hus facade
Mulighedernes hus snit

ØNSKER DU NOGET TILSVARENDE?

Book et uforpligtende møde her eller ring til os på 9785 0833