Gimsing kirke

Gimsing menighedshus

Den 26. september 2012 blev der holdt indvielse. Gimsing Menighedsråd har nu fuldført helhedsplanen fra 2004, som omfatter ny kirkegård, moderne graverfaciliteter samt en udvidelse af menighedshuset og forarealerne mod vest.

Underetagen er totalrenoveret indvendigt, der er efterisoleret, der er lavet nye isolerede terrændæk med gulvvarme og der er udført ny belysning og mekanisk ventilation. På forarealerne er lavet nye parkerings- og opholdsarealer omkranset af bøgehække.

Det nye menighedshus kan nu tilbyde undervisnings- og foredragssal til 120 personer, møde- og undervisningsrum til 28 personer, depoter, moderne køkken, større garderobe og kørestolstoiletter, hvoraf et bliver tilgængeligt udefra.

Da Gimsing Menighedsråd skulle have renoveret det gamle menighedshus var vi ikke i tvivl om, at rette henvendelse til arkitekt Per Clausen, som vi kendte fra tidligere samarbejde. Vore forventninger er til fulde indfriet, vi har fået et godt og funktionsdygtigt hus, hvor det arkitektoniske er i højsædet både med materiale og farvevalg, og hvor sjælen i det gamle hus blev bevaret. Arbejdet forløb planmæssigt og tidsplanen blev holdt, der var altid god ledelse ved byggemøderne. Samarbejdet mellem arkitekt og håndværkerne forløb godt. Per Clausen er en arkitekt vi havde og stadig har stor tillid til.

Villy Sveigaard – formand for Gimsing Menighedsråd.

Se mere om at bygge ved kirker her.

FACTS:
Bygherre:
Gimsing Menighedsråd
Sted:
Hjermvej 51, 7600 Struer
Størrelse:
315 m²
Energi:
75 kW/m²/år
Opført:
2012
Tegldetaljer
Gimsing menighedshus
Gimsing kirke
Detalje
Lys og udsigt
Gimsing tilbygning
Facader
Akustikloft
Detalje og kirke
Gimsing menighedshus tilbygning
Farver
Tegl
Tilbygning
Indvielse
Gimsing menighedshus
Køkken
Køkken
Menighedshus
Vindue
Toilet menighedshus
Renoveret facade

ØNSKER DU NOGET TILSVARENDE?

Book et uforpligtende møde her eller ring til os på 9785 0833