Struer Energi Park

Struer Energi Park

Som en del af Fritidscenter Struer Tegnestuen, har vi været med til at udvikle og står for bygge- og projektstyring af Struer Energipark.

Det har i årtier været et stort ønske at lave et samlet fritidscenter med nye og bedre faciliteter for sport og fritidsliv i Struer kommune. Da en række ildsjæle tog bolden op og skabte et projekt, finansieret, udviklet og bygget af lokale kræfter lykkedes det at nå til et projekt som kunne realiseres.

Projektet omfatter:

 • ca. 1000 m² nyt sportstorv som forbinder de eksisterende haller med den eksisterende svømmehal
 • Nyt cafeteria og produktionskøkken
 • ca. 400 m² nyt fitnesscenter
 • Ny opvisningshal
 • Ny hal med springgrav
 • Nye omklædningsfaciliteter
 • Ny administration
 • Nye depotrum og mulig VIP lounge
 • Nye gangforløb som samler fritidscenteret til et hele
 • Nye mindre haller i eksisterende rammer
 • Renovering af eksisterende lokaler

Sundhedscenter

I forbindelse med projektet projekteres et nyt sundhedscenter for Struer kommune, som et selvstændig udbud.

Når projektet er færdigbygget vil der samlet set være ca. 13.000 m² under tag.

Udtalelse

“Byggeselskabet FCS A/S har entreret med et konsortium ledet af Møller Nielsens Tegnestue v/arkitekt Per Clausen til at forestå projektforslag, projektering, byggeledelse og myndighedsbehandling af opgaven med at renovere og nybygge de gamle Struer Hallerne til det nye Struer Energi Park.

Bestyrelsen af Byggeselskabet FCS A/S har været meget tilfreds med den meget professionelle tilgang og engagement arkitekt Per Clausen har lagt i arbejdet med at lede byggeprocessen, et arbejde der har resulteret i at både budget og tidsplan er holdt til bestyrelsens tilfredshed. Der har været et godt samarbejde med håndværksmestrene gennem hele forløbet.”

Flemming Poulsen, Bestyrelsesformand Byggeselskabet FCS A/S

 

FACTS:
Type:
Sport- og fritidscenter - til og ombygning
Sted:
Struer
Størrelse:
13.000 m²
Genoptræning
Træningssal
Trapperum
Terrasse foran cafe
Sportstorv
Struer Energi Park
IMG_8321
Struer Energi Park
Mødelokale
Glasdøre
Gang med farver
farver
Studierum
Opvisningshal
Ankomst til Fritidscenter Struer
Fritidscenter Struer - oversigtsplan

ØNSKER DU NOGET TILSVARENDE?

Book et uforpligtende møde her eller ring til os på 9785 0833