Kirke Reflektion

Om at bygge ved kirker

Ændrede krav til brugen af vore kirker, kirkegårds- og menighedsrådsfaciliteter og det helt specielle kulturmiljø, der eksisterer omkring kirkerne, kræver omtanke og respekt, når der bygges nyt eller bygges om.

Møller Nielsens Tegnestue har siden 1993, sammen med lokale menighedsråd, udviklet ideer og gennemført ændringer af sognenes fysiske rammer:

At bevare og styrke vores fælles, kristne og kulturhistoriske arv er en spændende og vigtig opgave – her vil vi gerne være med til at gøre en positiv forskel.

Per B. Clausen. Møller Nielsens Tegnestue

 

Sådan bygger I nyt, til eller om:

Uanset om det drejer sig om kirken, kirkegården, graverens rum eller menighedsarbejdet skal man starte med at få præciseret behovet / problemet. Mange ting skal herefter afklares og flere parter skal høres når man vil bygge ved kirker.

Arkitekten er jeres rådgiver som styrer processen så I får det optimale resultat:

Vores fornemste opgave er at vejlede jer og sikre kvaliteten fra de første ideer til den færdige bygning. Vi kan med fordel inddrages tidligt og hjælpe jer trygt gennem hele forløbet. I det omfang det er relevant, samarbejder vi med Pro Energi om indeklima- og energi-optimering så det færdige projekt har optimal komfort og minimale driftsudgifter.

Det typiske forløb:

Uforpligtende møde

 • Vi kommer ud til et menighedsrådsmøde med input til hvordan opgaven kan gribes an og hvilke muligheder og udfordringer der er i netop jeres tilfælde.
 • Deltagelse i det uforpligtende møde er uden beregning.

1) Præcisering af ide og vision

 • Hvad vil I gerne opnå med byggeprojektet ?
  Vi samler jeres ønsker, funktionsbehov, ca. arealer og anslår et udgiftsniveau, som et udgangspunkt for det videre forløb.
 • Byggeprogrammet forelægges provstiet for godkendelse.

2) Udarbejdelse af ide-/skitseforslag – konkretisering af ideen

 • Vi udarbejder et ide-/skitseforslag, som omsætter jeres ønsker til en konkret løsning.
 • Sammenhæng til omgivelser, arkitektonisk ide, rumindretning, funktionalitet, materialevalg og energikrav er vigtige emner, som vil være belyst i vores skitser.
 • Ide- /skitseforslaget tilrettes sammen med menighedsråd/byggeudvalg.
 • Den færdige skitse forelægges til de relevante parter til godkendelse.

3) Arkitekten udarbejder et projektforslag i målfaste 3D tegninger.

 • Projektet præciseres og detaljeres.
 • Materialevalg, konstruktioner, energispecifikationer belyses, og der udarbejdes styrende budget.
 • Projektforslag forelægges til godkendelse hos de relevante parter.

4) Arkitekten udarbejder udbudsprojekt til afholdelse af licitation.

 • I samarbejde med ingeniør udfører vi et detaljeret udbudsprojekt.
 • Projektet sendes i udbud for at finde de håndværkere, som kan udføre arbejdet mest fordelagtigt.
 • Efter godkendelse af licitationsresultatet indgås der aftale med de udvalgte håndværkere om udførelse.

5) Udførelsesfasen.

 • Projektet opføres.
 • Vi fører tilsyn så kvaliteten sikres og styrer byggeriet så tidsplanen overholdes og der er styr på økonomien.
 • Vi afholder afleveringsforretning og senere 1 års gennemgang.

Bygningen kan nu tages i brug.

 

Reference – Gimsing Menighedsråd

”Da Gimsing Menighedsråd skulle have renoveret den gamle menighedshus var vi ikke i tvivl om, at rette henvendelse til arkitekt Per Clausen som vi kendte fra tidligere samarbejde. Vore forventninger er til fulde indfriet, vi har fået et godt og funktionsdygtigt hus hvor det arkitektoniske er i højsædet både med materiale og farvevalg, og hvor sjælen i det gamle hus blev bevaret. Arbejdet forløb planmæssigt og tidsplanen blev holdt, der var altid god ledelse ved byggemøderne. Samarbejdet mellem arkitekt og håndværkerne forløb godt. Per Clausen er en arkitekt vi havde og stadig har stor tillid til”.

Villy Sveigaard. Formand for Gimsing Menighedsråd

 

Uforpligtende møde:

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde, hvor vi kan hjælpe jeres byggeprojekt på vej:

 • Gode råd om byggeprocessen!
 • Hvordan kan jeres projekt udvikles?
 • Hvad skal I være særligt opmærksom på?
 • Hvad koster det?
 • Hvordan kommer I videre med projektet?

Ring 9785 0833 eller mail mnt@mntarkitekter.dk.

 

Eksempler på byggeri ved kirker:

Møller Nielsens tegnestue har tegnet en række kirkehuse/centre og  i samarbejde med Pro Energi stået for energirenoveringer samt ombygninger af en række præstegårde.

Humlum kirkehus

Gimsing menighedshus

Naur Sir Kirkehus

Thyholm Kirkecenter

Mere information

Se også stifternes byggevejledning her.