Morgenstemning

Hvad koster det at bygge?

Priser varierer meget i forhold til hvad det er for et hus der skal bygges, hvor det bygges og hvornår det bygges (da priserne varierer over tid) så nedenstående er en grov guide der ikke må tages alt for bogstaveligt. Når vi har haft en snak om jeres byggeri, vil vi bedre kunne estimere hvilket niveau der er et realistisk udgangspunkt for jer.

Et “almindeligt” arkitekttegnet hus kan man typisk regne med priser fra 16.000-18.000 kr./m².

Hvis der er terrænspring på grunden eller man ønsker en super lavenergibolig vil priserne typisk starte omkring 18.000-22.000 kr./m² inkl. moms.

Aktuelle priser

Priserne udvikler sig – og i sidste ende afhænger de af hvad den enkelte entreprenør tilbyder at bygge det konkrete projekt for. Ovenstående er tommelfingerregler, som ikke nødvendigvis opdateres med den aktuelle prisudvikling.

Januar 2023: Prisindekset for boligbyggeri har haft gennem en tid haft større udsving end normalt, så kontakt os for en dialog omkring et estimat på et aktuelt prisniveau for jeres projekt.

Kan det betale sig at importere en Vestjysk håndværker?

Der kan være store regionale forskelle på hvad det koster at opføre et hus – det er dyrere i hovedstaden mens Vestjylland har lavere priser. Prisforskellen kan betyde at det nogle gange kan betale sig at “importere” en vestjysk entreprenør til at opføre en bolig i områder hvor der generelt bygges til en højere m² pris.

Møller Nielsens Tegnestue formidler gerne kontakten til Vestjyske entreprenører, som vi kender for god kvalitet og rimelige priser – og hjælper med at vurdere om det kan betale sig:

  • Hvad koster det at bygge i jeres område?
  • Hvor meget kan spares med en vestjysk håndværker?
  • Hvor meget vægter ekstra transport?

Eksklusive villaer

I de helt eksklusive huse er det ikke usædvanligt at se kvadratmeterpriser på 24-32.000 kr. og derover. Her vil man ofte få meget for pengene og høj kvalitet ved at vælge en dygtig Vestjysk entreprenør.

Prisoptimerede byggerier

Det kan lade sig gøre at bygge til lavere priser – helt enkle enfamiliehuse eller tæt lav byggeri kan opføres til omkring 14.500 kr./m².

I et forsøgsprojekt for Nordisk Folkecenter for Vedvarende energi, har vi i 2013-2014 tegnet et passivhus, hvor råhuset opføres til en meget lav kvadratmeterpris. Projektet var i høj grad optimeret i forhold til at nå den meget lave pris for et passivhus og vi medvirker gerne til også at optimere økonomien – et lidt mindre hus med en højere m² pris vil være en bedre og mere realistisk løsning for de fleste.

Medbyg eller planlagte tilbygninger

Omkostningerne til byggeriet kan reduceres ved selv at male, lægge gulve etc. Omfanget er forskellig fra sag til sag og afhænger af jeres tid og evner.

Det er også en mulighed at udskyde en del af byggeriet, ved fra starten at planlægge og forberede til en tilbygning. Det giver mulighed for at bygge drømmehuset, selvom økonomien ikke helt er tilstrækkelig i første omgang.

Byg mindre men bedre

Et godt råd er dog at kigge på kvaliteten og funktionaliteten frem for størrelsen og m² prisen – en mindre, men velindrettet, bolig i god kvalitet vil ofte være den bedste og mest funktionelle løsning.

Både i de dyre og billige huse vil Arkitekten sikre, at I får mest muligt for pengene – et arkitekttegnet hus vil være bedre udnyttet og gennemtænkt og dermed mere værd:

  • i den daglige glæde ved at bruge huset
  • ved lavere omkostninger til energi/vedligehold
  • i en økonomisk vurdering fra bank/realkreditinstitut
  • som en højere gensalgsværdi hos ejendomsmægleren

At finde en pris på huset eller et hus til prisen

Hvis I ønsker trygheden og gerne vil vide “hvad koster det at bygge huset?” helt fra starten, kan MNT Arkitekter også tilbyde, at opføre et nøglefærdigt arkitekttegnet hus til en fast pris. Det betyder at vi allerede med skitseforslaget aftaler hvad huset skal koste. Vi gør dette ved at inddrage dygtige entreprenører tidligt i processen og udvikler projektet, så det kan opføres til den aftalte pris. Vi styrer processen fra A-Z så kvaliteten sikres fra de første skitser til byggeriet står færdigt.

Kort sagt kan forskellen mellem et klassisk arkitektprojekt og “arkitekttegnet hus til fast pris” beskrives således:

  • Drømmehuset udformes efter jeres ønsker – med en licitation fås herefter den bedst mulige pris * (klassisk arkitektprojekt)
  • Vi aftaler prisen og tilpasser huset så I får det bedst mulige inden for jeres budget ** (arkitekttegnet hus til fast pris)

Ring 9785 0833 og få en dialog om hvilken model som passer bedst til jer.

* Undervejs i processen vil overslagspriser på baggrund af prisbøger og erfaring sikre et realistisk prisniveau i projektet. I bestemmer selv 100% hvilke materialer og udformning I ønsker at få et tilbud på. (Se mere om processen her)

** For at sikre at prisen kan holde, vil materialevalg og udformningen af huset tilpasses det valgte prisniveau.